ბუღალტრული აღრიცხვა
დეკორატიულ-გამოყენებითი ქსოვილების სამყარო
ინფორმაციული ტექნოლოგიები
ინფორმაციული ტექნოლოგიების მხარდამჭერი სპეციალისტი
კონსულტანტ - გამყიდველი
მარშუტიზაცია და კომუტაცია ქსელებში ( ქსელის ადმინისტრირება 1 )
მატყლისა და თექის დამუშავების ტექნოლოგია
მეწარმეობა
მობილურ-საკომუნიკაციო აპარატების ტექნიკოსის სახელმძღვანელო
მოლარე-ოპერატორის სახელმძღვანელო
ოფისის მენეჯმენტი და საქმისწარმოება
პირველადი გადაუდებელი დახმარება
რაოდენობრივი წიგნიერება
საბაჟო საქმის სპეციალისტის სახელმძღვანელო
საბიბლიოთეკო საქმე
საექთნო საქმე
საექსკურსიო საქმე
სამკერვალო ნაწარმის ხარისხის კონტროლი
სარეკლამო აგენტი სახელმძღვანელო
სასტუმრო საქმის საფუძვლები
სატრანსპორტო ლოჯისტიკა
ტუროპერეიტინგი
ფარმაცევტული საქმიანობის საფუძვლები
ფეხსაცმლისა და ტყავის აქსესუარების წარმოება
ღონისძიების დაგეგმვა
ხის მხატვრული დამუშავება
ვინდოუს სისტემების ადმინისტრირება
ვებ ინტერფეისის დეველოპერი
ქსელური კავშირები და WAN ტექნოლოგიები (ქსელის ადმინისტრირება 2)
პროგრამული უზრუნველყოფის დეველოპერი
მეფუტკრეობის საფუძვლები
ვიზაჟისტი
საპარიკმახერო საქმე
ავეჯის კონსტრუირება
არქიტექტორ-ტექნიკოსი
რკინიგზის ლიანდაგის მოვლა-შენახვა
რესტორნის სერვის მენეჯერი
ტანსაცმლის მხატვრული კონსტრუირება
მებაღე
ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი
მცენარეთა დაცვა
საგამომცემლო საქმის ტექნიკური დიზაინერი
სიგნალიზაცია, ცენტრალიზაცია და ბლოკირება რკინიგზის ტრანსპორტზე
კალატოზი
მღებავი
მძიმე ტექნიკის მართვა
რკინაბეტონის სამუშაოთა წარმოება
თაბაშირ-მუყაოს სპეციალისტი
შემდუღებელი